Referencer

Energibesparende isolering af varme- og varmtvandsanlæg

hos div. Andels- Ejer- og boligforeninger, bl.a.:

AB Ulrikkenborghøj, KgS Lyngby

EF Sportshuset, KgS Lyngby

AB Tustruphus, Vanløse

AB Hamletsgård,

Boligforeningen Birkebo

Super Brugsen i Gilleleje og Hornbæk

Hvor flere af dem er udført med energitilskud fra bl.a. DONG Energy

Samt isolering af nye og eksisterende Varmecentraler hos bl.a.:

Vor Frue Kloster i Høsterkøb

Boligforeningen Birkebo

AB Mønten, Københav NV

EF Rugparken, Espergærde

Derudover har vi isoleret adskillige anlæg for Energiafdelingen i

Lyngby Taarbæk Kommune, Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Vand og

Helsingør Fjernvarme